Unimeal

Liên hệ với đội ngũ của chúng tôi

Chúng tôi thích những câu hỏi và phản hồi và luôn sẵn lòng giúp đỡ! Dưới đây là một số cách để liên hệ với chúng tôi.

Yêu cầu truyền thông

Trò chuyện với nhóm của chúng tôi để khám phá cách dự án có thể phù hợp nhất với bạn.

press@unimeal.com

Hỗ trợ Khách hàng

Chúng tôi đang chờ để giúp bạn và nhóm của bạn, vì vậy đừng ngần ngại liên hệ chúng tôi!

Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ

Địa chỉ

5-9 MAIN STREET, Gibraltar, Gibraltar, Postal/Zip Code GX11 1AA

IMPRESSUM

ROCK PARADISE LIMITED

Address: 5-9 MAIN STREET, Gibraltar, Gibraltar, Postal/Zip Code GX11 1AA

Email: support@unimeal.com

Registration number: 119793